این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

محل برگزاری همایش : تهران – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزار کننده همایش : دانشگاه شهید رجائی
آدرس دبیرخانه : تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه شهید رجائی- دانشکده مهندسی برق

تلفن :9-22970060 (داخلی 2591)

نمابر: 22970006
کد پستی: 15811-16788
iceem2017@srttu.eduرایانامه کنفرانس: