سخنرانان كليدي كنفرانس
صفحه اصلی > معرفی کنفرانس
.: معرفی کنفرانس

این کنفرانس، پنجمین دوره از کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران است که در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می شود.