این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
صفحه اصلی > هزینه ثبت نام در کنفرانس
.: هزینه ثبت نام در کنفرانس

هزینه ثبت نام در پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران به قرار زیر است. از شركت كنندگان محترم خواهشمند است هزينه هاي مربوطه را به شماره كارت:   3467-0014-8370-5859
و يا شماره حساب: 214120534 نزد بانك تجارت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید رجائی واريز فرمايند.          
          
 

هزینه کنفرانس ثبت نام زود هنگام 
(تا 25 اسفند 95)
ثبت نام با تاخیر
(بعد از 25 اسفند 95)
ثبت نام با مقاله پذیرفته شده و شرکت در کنفرانس (دانشجویی) 200 هزار تومان 250 هزار تومان
ثبت نام با مقاله پذیرفته شده و شرکت در کنفرانس (غیر دانشجویی) 250 هزار تومان 350 هزار تومان
شرکت در کنفرانس بدون مقاله (دانشجویی) 100 هزار تومان 100 هزار تومان
شرکت در کنفرانس بدون مقاله
(غیر دانشجویی)
200 هزار تومان 200 هزار تومان
هزینه ثبت نام هر مقاله اضافه 100 هزار تومان
هزینه شرکت درکارگاه آموزشی به همراه فیلم آموزشی و نرم افزار 120 هزار تومان
هزینه شرکت درکارگاه آموزشی بدون فیلم آموزشی و نرم افزار 100 هزار تومان