این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

اسامی اعضای کمیته علمی به شرح زیر است. (فهرست اسامی در حال تکمیل است.)

1- پروفسور فرهاد رشیدی حائری استاد دانشگاه EPFL سوئیس
2- پروفسور ذبیح قاسملویی استاد دانشگاه
Northumbria انگلستان
3-
پروفسور اریک لیتگب استاد دانشگاه صنعتی Graz اتریش
4-
پروفسور جلیل راشد محصل استاد دانشگاه تهران
5- پروفسور رحیم فائز استاد دانشگاه صنعتی شریف

6- پروفسور حسن غفوری فرد استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
7- پروفسور عباس محمدی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
8- پروفسور گئورک قره پتیان استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
9- پروفسور فرخ حجت كاشاني استاد دانشگاه علم و صنعت ايران
10- پروفسور همایون عریضی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
11- پروفسور نصرت الله گرانپایه استاد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
12- پروفسور محمد صادق ابریشمیان استاد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
13- پروفسور علی رستمی استاد دانشگاه تبریز
14- دكتر امير احمد شيشه گر دانشيار دانشگاه صنعتي شريف
15- دکتر هادی علی اکبریان استادیار دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
16- دکتر شاهرخ جم دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز
17- دکتر پژمان رضایی دانشیار دانشگاه سمنان
18- دكتر شروين اميري دانشيار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
19- دکتر محمد شمس اسفندآبادی دانشیار دانشگاه شهید رجایی
20- دکتر سعید علیائی دانشیار دانشگاه شهید رجایی
21-
دکتر سید زین العابدین موسوی دانشیار دانشگاه شهید رجایی
22-
دکتر فاطمه گران قراخیلی استادیار دانشگاه شهید رجایی
23- دکتر رقیه  کریم زاده استادیار مرکز تحقیقات مخابرات
24- دکتر جعفر خلیل پور استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری
25- دکتر مرتضی کازرونی دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر