این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
صفحه اصلی > محورهای کنفرانس
.: محورهای کنفرانس

شیوه ­های نوین آموزش الکترومغناطیس مهندسی

کاربرد الکترومغناطیس در مهندسی
نظريه ميدانها و امواج الكترومغناطيس
روشهاي عددي در الكترومغناطيس

اندازه­ گیری الکترومغناطیسی

اپتیک و فوتونیک

آنتن و انتشار امواج

الکترومغناطیس و پدافند غیرعامل

سامانه ­های رادار و جنگ الکترومغناطیسی

مدارهای فعال و غیرفعال الکترومغناطیسی
مهندسي مايكروويو، امواج ميليمتري و زير ميليمتري
كاربرد روش المان محدود در محاسبات ميدانهاي مغناطيسي