این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش: 30 و 31 فروردین 1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: تا 30 دی تمدید شد
تاریخ اعلام نتایج داوری مقالات: 30 بهمن ماه 1395
آخرین مهلت ثبت نام: 30 اسفندماه 1395