این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

پيوستن حاميان مالي جديد
مركز رشد علوم و فناوريهاي نوين و شركت رايتل به جمع حاميان مالي كنفرانس پيوستند.

 

back2017-04-18Voting is2 time