این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


***قابل توجه ارائه دهندگان محترم مقالات به صورت پوستر***
فرمت تهیه پوستر در سایت کنفرانس قرار داده شده است. لطفا در تهیه پوستر موارد زیر را در نظر داشته باشید:
1. در تهیه پوستر لطفا همه نکات در نظر گرفته شده درفرمت پوستر را رعایت فرمایید (فرمت پوستر از سایت کنفرانس و به نشانی http://iceem2017.ir/fa/files.php قابل دسترس است.
2. برای تهیه پوستر نیاز نیست همه مقاله در پوستر آورده شود بلکه بر اساس تقسیم بندی انجام شده در فایل فرمت پوستر، موارد مهم و خصوصا نتایج و نوآوری های پژوهش انجام شده بیان شود.
3. لازم است پوستر توسط نویسندگان محترم تهیه و در محلی که در کنفرانس مشخص شده است توسط نویسنده(گان) محترم نصب شود.
4. پوسترها در دو روز کنفرانس بر اساس زمانبندی که در برنامه آمده است، مورد داوری قرار خواهند گرفت و از بین پوسترها بر اساس نظر داوران، چند پوستر به صورت پوستر برتر کنفرانس در مراسم اختتامیه تقدیر خواهد شد.
5. پوسترهای برتر در صورت ترجمه به زبان انگلیسی، قابلیت چاپ در نشریه JECEI را خواهند داشت (نشانی اینترنتی این نشریه http://jecei.srttu.edu  است).


***قابل توجه ارائه دهندگان محترم مقالات به صورت شفاهی***
زمان ارائه هر مقاله در برنامه زمان بندی کنفرانس آمده است. لطفا ارائه دهندگان محترم موارد زیر را در نظر داشته باشند:
1. برنامه زمان بندی را در نظر داشته باشید و حتما در زمان مقرر برای ارائه مقاله خود حضور داشته باشید. مکان نشست ها در محل کنفرانس مشخص شده است. لطفا برای اطلاع از زمان بندی کنفرانس به نشانی http://iceem2017.ir مراجعه نمایید.
2. فایل ارائه خود را روی CD و یا فلش مناسب به همراه داشته باشید. نیازی به داشتن لب تاپ در زمان ارائه نیست و قبل از شروع هر نشست، فایل های پاورپوینت به مسئول مربوطه تحویل و روی کامپیوتر منتقل خواهد شد.
3. زمان هر ارائه به همراه پرسش و پاسخ 15 دقیقه است. بنابراین لازم است تعداد اسلایدها با توجه به زمان حدودا 15 اسلاید باشد.
4. کلیه مقالات شفاهی توسط هیات داوران نشست، مورد داوری قرار خواهد گرفت و از بین آنها بر اساس نظر داوران محترم، چند مقاله برتر انتخاب و در مراسم اختتامیه تقدیر خواهد شد.
5. مقالات برتر در صورت ترجمه به زبان انگلیسی، قابلیت چاپ در نشریه JECEI را خواهند داشت (نشانی اینترنتی این نشریه http://jecei.srttu.edu  است)


back2017-04-12Voting is3 time