این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اخذ ISBN برای مجموعه مقالات کنفرانس
به اطلاع نویسندگان محترم مقالات پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران می رساند مجموعه مقالات کنفرانس با شماره ISBN: 978-600-6594-86-6 به چاپ می رسد.

به اطلاع نویسندگان محترم مقالات پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران می رساند مجموعه مقالات کنفرانس با شماره ISBN: 978-600-6594-86-6 به چاپ می رسد.


back2017-04-09Voting is1 time