این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه کنفرانس
به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند برنامه ارائه مقالات به شرح زیر است:

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند برنامه ارائه مقالات به شرح زیر است:

برای دسترسی به فایل pdf اینجا را کلیک کنید.

برنامه روز اول: چهارشنبه 30 فروردین 1396

زمان

عنوان برنامه

شرح برنامه

محل اجرا

7:30 تا 8:30

پذیرش

پذیرش

سالن شهید طهرانی مقدم

8:30 تا 8:40

مراسم افتتاحیه

تلاوت قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی

8:40 تا 8:50

خوش­آمدگویی رئیس دانشگاه

8:50 تا 9:00

گزارش دبیر همایش

9:00 تا 9:05

پخش کلیپ

9:05 تا 10:15

سخنرانی کلیدی 1 پروفسور رشیدی

10:15 تا 10:45

پذیرایی

پذیرایی

 

10:45 تا 11:45

ادامه مراسم

سخنران کلیدی 2 پروفسور قاسملویی

سالن شهید طهرانی مقدم

11:45 تا 12:30

میزگرد

انجمن الکترومغناطیس مهندسی ایران

12:30 تا 14

ناهار و نماز

ناهار و نماز

سالن نمازخانه/ سلف اساتید

 

ارائه شفاهی مقالات

14 تا 15:30

(ارائه 29 مقاله)

سالن 1

سالن 2

سالن 3

سالن 4

سالن 5

سالن 1: مهندسی مایکروویو ME

سالن 2: آنتن و انتشار امواج AWP

سالن 3: اپتیک و فوتونیک OP

سالن 4: پدافند غیرعامل و روش­های عددی WNA

سالن 5: اپتیک و فوتونیک OP

 

14:00 تا 14:15

00650056

00480009

01810148

01660137

00320020

14:15 تا 14:30

01770176

01390128

00780025

01180085

01190082

14:30 تا 14:45

00770054

01560115

00780026

01270103

01300083

14:45 تا 15:00

01260090

01580118

00560013

00550044

01730147

15:00 تا 15:15

01860155

01050067

01680149

01760144

02000181

15:15 تا 15:30

01590152

01900172

01720136

 

01370101

15:30 تا 16:00

پذیرایی

پذیرایی

 

15:30 تا 16:30

 

بازدید از پوسترها

 

 

ارائه شفاهی مقالات

16:30 الی 18:00

(ارائه 29 مقاله)

سالن 1

سالن 2

سالن 3

سالن 4

سالن 5

سالن 1: آنتن و انتشار امواج AWP

سالن 2: اپتیک و فوتونیک OP

سالن 3: اپتیک و فوتونیک OP

سالن 4: سامانه­های رادار و نظریه میدان RSWT

سالن 5: آنتن و انتشار امواج AWP

16:30 تا 16:45

01340086

00980058

00810029

01590120

00670046

16:45 تا 17:00

00710036

01310095

00310166

00300150

01740153

17:00 تا 17:15

00900045

00680105

01380094

00170015

01970177

17:15 تا 17:30

00900042

01230078

00890041

01840154

01870156

17:30تا 17:45

01530111

00700022

00950055

01400099

00830032

17:45 تا 18:00

01040070

01030071

00330021

 

01150075

14:00 تا 18:00

کارگاه 1

Free Space Optics with Relay

پروفسور قاسملویی

سالن 6

14:00 تا 18:00

کارگاه 2

شبیه‌سازی نوری ادوات نانوفوتونیک با نرم افزار لومریکال پارس اپتیک

سالن 7


برنامه روز دوم: پنج­شنبه 31 فروردین 1396

 

زمان

عنوان برنامه

شرح برنامه

محل اجرا

9:00 تا 10:15

سخنرانی

سخنران کلیدی 3- پروفسور حجت کاشانی

سالن دانشکده علوم پایه

10:15 تا 11:00

 

بازدید از پوسترها و پذیرایی

 

 

ارائه شفاهی مقالات

11:00 الی 12:30

(ارائه 28 مقاله)

سالن 1

سالن 2

سالن 3

سالن 4

سالن 5

سالن 1: اپتیک و فوتونیک OP

سالن 2: آنتن و انتشار امواج AWP

سالن 3: اپتیک و فوتونیک OP

سالن 4: آنتن و انتشار امواج AWP

سالن 5: مدارهای فعال و غیرفعال و اندازه­گیری ARCM

11:00 تا 11:15

01460098

01410129

01490108

01690170

00880047

11:15 تا 11:30

00760024

02040189

02030187

01160092

01780146

11:30 تا 11:45

01000059

01800164

00750040

01940161

00730030

11:45 تا 12:00

01250110

01800165

02070193

00470008

01690174

12:00 تا 12:15

00910069

01890157

02070192

01600127

00800066

12:15 تا 12:30

00860107

01950169

01330088

 

 

9:00 تا 13:00

کارگاه 3

کارگاه آموزشی فناوری تولید پالس­های کوتاه لیزری

خانم دکتر مریم کریمی

سالن دانشکده علوم پایه

9:00 تا 13:00

کارگاه 4

شبیه‌سازی نوری ادوات نانوفوتونیک با نرم افزار کامسول

پارس اپتیک

سالن 6

9:00 تا 13:00

کارگاه 5

شبیه‌سازی نوری ادوات نانوفوتونیک با نرم افزار RSoft

پارس اپتیک

سالن 7

12:30 تا 14

ناهار و نماز

ناهار و نماز

سالن نمازخانه

سالن غذاخوری اساتید

14:00 تا 14:10

 

14:00 تا 15:00

اختتامیه

گزارش جمع­ بندی کنفرانس

سالن شهید طهرانی مقدم

14:10 تا 14:30

تجلیل از نویسندگان مقالات و پوسترهای برتر

14:30 تا 14:40

پایان کنفرانس و عکس یادگاری

14:40 تا 15:00

تحویل گواهی حضور و ارائه مقالات

 

 

 back2017-04-04Voting is3 time