این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

هزينه ثبت نام در كارگاه
بدين وسيله از متقاضيان محترمي كه در كارگاه هاي آموزشي ثبت نام كرده اند خواهشمند است نسبت به پرداخت هزينه شركت در كارگاه (از طريق شماره حساب يا شماره كارت درج شده زير) اقدام نمايند. لازم به ذكر است با توجه به محدويت ظرفيت كارگاهها اولويت با افرادي است كه زودتر نسبت به انجام ثبت نام اقدام كرده باشند. هزينه ثبت نام هر كارگاه مبلغ 1000000 ريال مي باشد.
شماره كارت: 3467-0014-8370-5859
و يا شماره حساب: 214120534 نزد بانك تجارت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید رجائی واريز فرمايند.

 

back2017-04-04Voting is1 time