این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

به کانال ما در تلگرام بپیوندید
به اطلاع نویسندگان و شرکت کنندگان محترم می رساند آخرین اخبار و اطلاعات پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران از کانال تلگرام به نشانی https://t.me/iceem2017 قابل دسترس است.

لینک کانال پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران: 
                                                        https://t.me/iceem2017        
                                                                                           به ما بپیوندید.


back2017-03-27Voting is2 time