این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

فرمت پوستر كنفرانس
به اطلاع شركت كنندگان محترمي كه مقالات آنها بصورت پوستر پذيرفته شده است ميرساند كه فرمت تهيه پوستر در بخش "راهنماي نگارش مقالات و تهيه پوستر" از منوهاي سمت راست موجود و قابل دانلود مي باشد. خواهشمند است در تهيه پوستر بر اساس اين فرمت اقدام فرماييد.

 

back2017-03-18Voting is1 time