این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اسكان كنفرانس
به اطلاع شرکت کنندگان محترم کنفرانس می رساند، هزینه ثبت نام شامل بسته هدیه، لوح فشرده مجموعه مقالات، چکیده مقالات کنفرانس،

 به اطلاع شرکت کنندگان محترم کنفرانس می رساند، هزینه ثبت نام شامل بسته هدیه، لوح فشرده مجموعه مقالات، چکیده مقالات کنفرانس، دو وعده ناهار و چهار نوبت پذیرایی میان وعده است.
پيرو سوالات متعدد مطرح شده در زمينه امكان اسكان در طول برگزاري كنفرانس به اطلاع ميرساند كه به دلیل اینکه کنفرانس در زمان عادی ترم تحصیلی است، امکان اسکان در خوابگاه های دانشجویی فراهم نمی باشد.
 

back2017-03-14Voting is5 time