این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ثبت نام در کنفرانس
به اطلاع شرکت کنندگان و ارائه دهندگان محترم مقالات پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران می رساند

به اطلاع شرکت کنندگان و ارائه دهندگان محترم مقالات پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران می رساند هزینه ثبت نام در کنفرانس به قرار زیر است.

از شركت كنندگان محترم خواهشمند است تا تاریخ 25 اسفندماه هزينه هاي مربوطه را به شماره كارت:   3467-0014-8370-5859 و يا شماره حساب: 214120534 نزد بانك تجارت به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید رجائی واريز و اسکن فیش واریزی را به ایمیل کنفرانس iceem2017@srttu.edu ارسال نمایند.

برای ثبت نام دانشجویی ارسال تصویر کارت دانشجویی الزامی است. همچنین لطفا کد مقاله را روی فیش واریزی و یا در ایمیل ارسالی مشخص نمایید.        
          
 

هزینه کنفرانس ثبت نام زود هنگام 
(تا 25 اسفند 95)
ثبت نام با تاخیر
(بعد از 25 اسفند 95)
ثبت نام با مقاله پذیرفته شده و شرکت در کنفرانس (دانشجویی) 200 هزار تومان 250 هزار تومان
ثبت نام با مقاله پذیرفته شده و شرکت در کنفرانس (غیر دانشجویی) 250 هزار تومان 350 هزار تومان
شرکت در کنفرانس بدون مقاله (دانشجویی) 100 هزار تومان 100 هزار تومان
شرکت در کنفرانس بدون مقاله (غیر دانشجویی) 200 هزار تومان 200 هزار تومان
هزینه ثبت نام هر مقاله اضافه 100 هزار تومان
هزینه شرکت درکارگاه آموزشی به همراه فیلم آموزشی و نرم افزار 120 هزار تومان
هزینه شرکت درکارگاه آموزشی بدون فیلم آموزشی و نرم افزار 100 هزار تومان
 


back2017-02-19Voting is7 time