این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه مهم دبیرخانه
بر اساس اطلاعیه قبلی، آخرین مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران تا دهم بهمن ماه بوده و این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی شود.
از نویسندگان محترمی که می خواهند ........

بر اساس اطلاعیه قبلی، آخرین مهلت ارسال مقالات به پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران تا یکشنبه دهم بهمن ماه بوده و این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی شود.

از نویسندگان محترمی که می خواهند برای این کنفرانس مقاله ارسال کنند، درخواست می شود ارسال مقاله خود را به روزهای پایانی موکول ننمایند.

شایان ذکر است کلیه مقالات دریافتی تا این لحظه برای داوری ارسال شده است.

با تشکر
دبیرخانه همایش


back2017-01-25Voting is0 time