این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنران كليدي
جناب آقاي پروفسور فرخ حجت كاشاني استاد برجسته مخابرات و الكترومغناطيس دانشگاه علم و صنعت ايران و چهره ماندگار در رشته مهندسي برق به عنوان سخنران كليدي در كنفرانس حضور خواهند داشت. موضوع سخنرانی Air seeker می باشد.

 

back2016-12-11Voting is1 time