این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 سخنرانان كليدي كنفرانس
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ مقالات در ویژه نامه نشریه JECEI
بر اساس اطلاعیه های قبلی امکان چاپ مقالات در نشریه Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations وجود دارد.


more2017-04-22Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

از مقالات برتر کنفرانس تقدیر شد
با توجه به ارزیابی و امتیازات زمان داوری مقالات و نیز بررسی آنها در زمان برگزاری نشست های کنفرانس، تعداد 7 مقاله به صورت ارائه شفاهی و 4 مقاله به صورت پوستر به شرح زیر به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند:


more2017-04-21Voting is6 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
6


پيوستن حاميان مالي جديد
مركز رشد علوم و فناوريهاي نوين و شركت رايتل به جمع حاميان مالي كنفرانس پيوستند.

more2017-04-18Voting is2 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
2

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر